รายการธรรมจากสถานี
 
ออนไลน์ : 033 คน
สถานีวิทยุ : วัดปันเสาออนไลน์

 

 


รวมเทปบันทึก

0033ออนไลน์จากคอม PC 1


จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา (พันเส่า) ภายในศูนย์มาลาเรีย เขต 2 เชียงใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ