วิทยุออนไลน์ จากสถานีศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา
 
ออนไลน์ :03 คน
สถานีวิทยุ : วัดปันเสาออนไลน์

 

 


รวมเทปบันทึก

0003ออนไลน์จากคอม PC 1


จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา (พันเส่า) ภายในศูนย์มาลาเรีย เขต 2 เชียงใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ