สงฆ์อาพาธ

                        F.M.92.25 MHzเชียงรายเครื่องมือแพทย์วัดป่าแดงมหาวิหารวัดหนองก๋ายวัดฝายหินวัดป่าตึงงาม


จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา (พันเส่า) ภายในศูนย์มาลาเรีย เขต 2 เชียงใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31-Oct-2015 23:52